BAStex Sp. z o.o.

ul. Węgierska 5/7/9 m. 21
02-319 Warszawa

e-mail: bastex@bastex.pl
tel. +48 (22) 629 65 10
tel. +48 (22) 629 63 35
mobile: +48 601 375 789
mobile: +48 691 519 312

KRS 0000071486
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kap. zakładowy 100.000 PLN

Magazyn handlowy

ul. Duńska 3/5
91-204 Łódź
(wjazd od ul. Traktorowej)

tel.: +48 691 519 310