System druku bezformaldehydowego

TI DRUK BEZFORMALDEHYDOWY Helizarin NF i Luprintol NF PL Attachments TI DRUK BEZFORMALDEHYDOWY Helizarin NF i Luprintol NF PL (405...

Luprintol SL liq

Kompleksowy środek pomocniczy do druku: emulgator, środek poprzecznie sieciujący i modyfikator reologii, poprawiający odporności i ostrość konturów. Attachments TI Luprintol SL (395...